0,763
Dziś Poniedziałek
2023-10-02

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Białowieża

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-02 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Białowieża

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-02 godz: 2:13:32
2.Ilość wszystkich firm w gminie Białowieża wynosi: 312
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Białowieża wynosi: 186
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-2 październik 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w gminie Białowieża ich liczba zwiększyła się o 0.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność związana z oprogramowaniem. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 0, co stanowi 100% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Białowieża za okres 1-2 październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
0
2
Działalność związana z oprogramowaniem
0
3
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
4
Przygotowywanie i podawanie napojów
0
5
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
0
6
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
0
7
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
0
8
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
0
9
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
10
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Białowieża w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Białowieża

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: