0,763
Dziś Poniedziałek
2023-10-02

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Białowieża

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-10-02 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Białowieża obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-02 godz: 2:13:32
2.Ilość wszystkich firm w gminie Białowieża wynosi: 312
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Białowieża wynosi: 186
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-2 październik 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Białowieża, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 0.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w gminie Białowieża widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 50% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Białowieża za okres 1-2 październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
0
2
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
0
3
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
0
4
Działalność organizacji politycznych
0
5
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
0
6
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
0
7
Działalność organizacji religijnych
0
8
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
0
9
Działalność klubów sportowych
0
10
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Białowieża w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Białowieża ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...