0,763
Dziś Poniedziałek
2023-10-02

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w gminie Białowieża

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-02 Działalności gospodarcze, które w gminie Białowieża wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-02 godz: 2:13:32
2.Ilość wszystkich firm w gminie Białowieża wynosi: 312
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Białowieża wynosi: 186
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w gminie Białowieża, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu październik 2023 – 20 firm.
Ta działalność ma zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Obecnie wykonuje ją 9 firm. Stanowi to 45% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne prowadzona jest przez 8 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w gminie Białowieża – październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
20
2
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
9
3
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
8
4
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
5
5
Pozostałe formy udzielania kredytów
5
6
Działalność organizatorów turystyki
5
7
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
4
8
Działalność związana z oprogramowaniem
3
9
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
3
10
Artystyczna i literacka działalność twórcza
3

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w gminie Białowieża

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w gminie Białowieża

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...