0,763
Dziś Poniedziałek
2023-10-02

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Białowieża

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-10-02 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Białowieża

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-10-02 godz: 2:13:32
2.Ilość wszystkich firm w gminie Białowieża wynosi: 312
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Białowieża wynosi: 186
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Białowieża, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Białowieża – październik 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
1
2
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
1
3
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
1
4
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
1
5
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
1
6
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
1
7
Działalność bibliotek
1
8
Szkoły podstawowe
1
9
Technika
1
10
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Białowieża

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Białowieża prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...